Thuisverpleging Groot Menen

De thuisverpleging die dag en nacht bereikbaar is, ook op zon- en feestdagen in Groot Menen (Rekkem, Lauwe, Menen, Wevelgem, Gullegem, Moorsele, Geluwe en Wervik)

Thuisverpleging Valerie Vanrumbeke, waar iedere zorg bijzonder is!

Patiënten worden alsmaar vlugger terug huiswaarts gestuurd na een ziekenhuisopname. Dit betekent echter niet dat u, eens terug thuis, geen verpleegkundige verzorging meer nodig hebt. Bent u ziek, niet meer goed te been of herstellende van een ingreep en hebt u nood aan thuisverpleging of thuiszorg?

Ik bied u professionele verpleegkundige zorg op maat! Regio’s als groot Menen (Rekkem, Lauwe, Menen), Wevelgem, Gullegem, Moorsele, Geluwe en Wervik behoren tot mijn ronde. Ik kan bij u dagelijks of meerdere malen per dag langs komen om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren. In samenspraak met je huisarts kijk ik na welke zorg u nodig hebt en hoe ik u daarin kan ondersteunen en/of begeleiden.

Ik ben steeds bereikbaar en dit 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.

Wilt u meer praktische informatie of hebt u een thuisverpleegkundige nodig? Neem vrijblijvend contact op op het nummer 0468 20 59 39 of via mail op v.vanrumbeke@gmail.com.

Heeft u vragen over hoe ik van dienst kan zijn tijdens deze coronatijden? Door de extra opleiding te volgen over vaccinaties en BLS ( reanimatie en wat te doen bij eventuele neveneffecten van vaccinaties ) kan ik u beter begeleiden bij eventuele vragen of aanvragen voor het toedienen van een vaccin. Ook kan u bij mij terecht met al uw vragen rond het testen op het coronavirus.

U kunt mijn gegevens ook terugvinden op het Thuiszorgzakboekje en Thuisverpleging Zuid-Westvlaanderen

Ik zoek thuisverpleging

Woon je in de regio groot Menen of net erbuiten en zoek je thuisverpleging of meer informatie?

Lees meer

Hoeveel kost thuisverpleging

Een thuisverzorgster kost je niets wanneer je aangesloten bent bij een mutualiteit.

Lees meer

©Thuisverpleging Groot Menen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Groot Menen.