Waarvoor kan u bij mij terecht?

Een klein overzicht van de vele verstrekkingen die ik voor u kan uitvoeren

Waarvoor kan u bij mij terecht

 • Verstrekkingen met een voorschrift van de huisarts

   • Intramusculaire inspuitingen
   • Subcutane inspuitingen
   • Glycemie meten
   • Insuline inspuiten
   • Ik verzorg alle type wonden: traumatische en operatieve wonden, wonden met wiek of drain, brandwonden, ulcus, enz.
   • Ik verwijder ook hechtingen.
   • Ik kom bij u langs om een infuus te plaatsen
   • Spoelingen
  • Lavementen toedienen

   • Aanbrengen van steunkousen, dauers, enz..
  • Stomaverzorging

   • Bent u geopereerd aan de ogen dan komt u in aanmerking om gedurende 30 dagen uw ogen te laten verzorgen en indruppelen.
  • Toezicht en/of klaarmaken medicatie (kan ook op per week gezet worden)

  • Palliatieve zorgen

   • Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid kampen, hebben zij soms nood aan wat structuur in hun dagorde. Ik kan u hierin ook de nodige ondersteuning bieden.

Mijn rol gaat verder

Ik heb ook aandacht voor onderstaande zaken

 • Medicatieveiligheid

 • Incontinentiezorg: ondersteuning en advies over het gebruik van incontinentiemateriaal, maar ook omgaan met eventuele schaamte en/of sociale isolatie

 • Valpreventie

©Thuisverpleging Groot Menen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Groot Menen.