Hoeveel kost thuisverpleging?

Alle zaken op een rijtje omtrent de kosten van thuispleging ( ook wel Honoraria genoemd )

Wat kost thuisverpleging?

Als zelfstandige thuisverpleegkundige werk ik volgens de officiƫle derdebetalersrekening van het RIZIV (rijksinstituut voor invaliditeit en ziekteverzekering).

Bent u aangesloten bij een ziekenfonds, dan betekent dit voor u dat u niets moet betalen.
Alle rekeningen worden rechtstreeks vereffend met de mutualiteit.

Thuisverpleging is gratis indien je aangesloten bent bij een mutualiteit

De meest voorkomende mutualiteiten zijn

©Thuisverpleging Groot Menen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĆ«n, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Groot Menen.