Contactgegevens

Een vraag of een opmerking? Zit er niet langer mee en contacteer mij

Stuur mij een bericht

Vul onderstaand formulier in en ik doe mijn best om alle aanvragen binnen de 24uur te beantwoorden.

Voor dringende vragen raad ik aan dat je telefonisch contact met mij opneemt, ik ben 24/24 7/7 bereikbaar.

Thuisverpleging Groot Menen Locatie
©Thuisverpleging Groot Menen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Groot Menen.